Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018

Tijdpad verkiezing kandidaat-raadsleden
(lijsttrekker en overige):
01 aug 2017: Openstelling aanmelding kandidaatstelling
31 aug 2017: Sluiting aanmelding kandidaatstelling
03 nov 2017: Bekendmaken lijstadvies aan kandidaten
08 nov 2017: Publicatie advieslijst
20 nov 2017: Openstelling digitale stemming kandidaten
05 dec 2017: Sluiting digitale stemming kandidaten
11 dec 2017: Publicatie kandidatenlijst

Laatst gewijzigd op 22 november 2018